Het hartonderzoek is zoveel meer dan een hartonderzoek

het hartonderzoek uitgevoerd door dr. Andrea Vollmar, is zoveel meer dan alleen een hartonderzoek!

De titel verraadt het al het hartonderzoek, uitgevoerd door dr. Andrea Vollmar (cardiology diplomate ECVIM) is zoveel meer dan alleen een hartonderzoek, het stopt namelijk niet nadat uw Ier is onderzocht en u met het onderzoeksresultaat huiswaarts keert, nee er volgt een uitgebreid vervolgonderzoek en omdat dat zo belangrijk is voor ons ras en voor u om te weten zetten we die onderzoeken nog eens in grote lijnen voor u op een rij.

Bloedmonsters:
Van alle Ierse Wolfshonden die voor de eerste keer het hartonderzoek ondergaan, en dat kunnen jonge maar ook oudere honden zijn, worden twee buisjes bloed (bloedmonster) afgenomen. Met die 2 bloedmonsters gebeurt het volgende:

1) DNA-onderzoek naar Dilatatieve CardioMyopathie DCM
een (1) bloedmonster + een kopie van de stamboom van de hond gaat naar de Universiteit van Hannover (Duitsland) waar een genetisch onderzoek onder leiding van prof. Dr. Ditsl plaatsvindt. Dit onderzoek houdt in grote lijnen in:
* van het bloedmonster wordt een DNA-profiel gemaakt;
* dat DNA-profiel wordt (aan de hand van het hartonderzoekresultaat + kopie stamboom) vergeleken op genetische overeenkomsten dan/wel afwijkingen met de alle aanwezige DNA-profielen van ouderdieren, nestgenoten, familieleden, niet-familieleden, gezonde en hartzieke honden. Om het gemakkelijk te houden wordt dit ook wel het vergelijk van genen genoemd, waardoor een DNA-profiel in ‘kaart’ wordt gebracht.
* het gen of genen wat overeenkomsten dan/wel afwijkingen laat zien wordt van een marker voorzien, dit wordt ook wel markeren van het gen of genen genoemd om afwijkingen in het DNA-profiel in ‘kaart’ te brengen.
* wanneer er een afwijking(en) in het gen/genen wordt gevonden dan vindt er verder genetisch onderzoek plaats door opnieuw het DNA-profiel te vergelijken met alle aanwezige DNA- profielen met afwijkingen in gen/genen van Ierse Wolfshonden. Daarnaast wordt het DNA-profiel ook vergeleken met DNA-profielen van andere (honden)rassen waar hartafwijkingen in voorkomen.
* ongeacht of er wel of geen afwijking wordt gevonden het DNA-profiel wordt altijd voor verder onderzoek bewaard en opgeslagen in de speciale DNA-databank
Doel: het vinden van het gen of genen wat verantwoordelijk gehouden kan worden voor het veroorzaken van DCM bij onze Ieren (een veel voorkomende doodsoorzaak in ons ras) Zodat in de toekomst voorafgaand aan een te fokken nest het DNA-profiel van beide ouderdieren kan worden vergeleken om de kans op DCM bij de nakomelingen te voorkomen.

2) DNA-onderzoek naar botkanker
Het tweede (2de) bloedmonster + een kopie van de stamboom gaat naar de Universiteit Utrecht waar een onderzoeksteam onder leiding van dr. Teske genetisch onderzoek verricht naar botkanker bij Ierse Wolfshonden. De procedure rond het vergelijken en in kaart brengen van een DNA-profiel e.d. is vergelijkbaar met bovenstaande procedure. En ook hier geldt; ongeacht of er wel of geen afwijking wordt gevonden het DNA-profiel wordt altijd voor verder onderzoek bewaard en opgeslagen in de speciale DNA-databank.
Doel: het vinden van het gen of genen in het DNA wat verantwoordelijk gehouden kan worden voor het veroorzaken van botkanker (een veel voorkomende doodsoorzaak in ons ras). Zodat in de toekomst voorafgaand aan een te fokken nest het DNA-profiel van beide ouderdieren kan worden vergeleken om de kans op botkanker bij de nakomelingen te voorkomen.

3) Studie werking hartmedicatie (*)
de studie naar de werking van de hartmedicatie bij ierse Wolfshonden is inmiddels afgerond. Zodra de resultaten bekend zijn zullen deze gepubliceerd worden op de site.

Doel: de werking van de verschillende soorten hartmedicatie bij Ierse Wolfshonden te onderzoeken zodat er in de toekomst zo goed mogelijk werkende hartmedicatie kan worden voorgeschreven waardoor de levensduur en kwaliteit van leven van onze Ier in positieve zin kan worden bevordert.
(*) de studie is eind 2010 afgerond, de honden die deelnemen aan de studie blijven iedere 6 mnd. gecontroleerd worden en blijven levenslang gratis de benodigde hartmedicatie ontvangen.

Database

  • Alle hartonderzoekresultaten worden opgeslagen in de database van Dr. Vollmar en in de database van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club
  • Alle onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in de Shamrock en op de website van de niwc  en op de Irish Wolfhound Pedigree website

Doel: het nietverloren laten gaan van onderzoeksresultaten en door publicatie in volledige openheid iedereen inzage te geven in de onderzoeksresultaten.

Kosten
Het is heel belangrijk om te weten is dat alle bovengenoemde DNA-onderzoeken geheel gratis tot stand zijn gekomen door de wil en vanuit de enorme gedrevenheid van dr. Vollmar om een oplossing te vinden voor het hart- en botkankerprobleem bij de Ierse Wolfshond, een ras wat zij zelf niet heeft maar een zeer warm hart toedraagt. Dat brengt met zich mee dat de kosten van het hartonderzoek redelijk gehouden kunnen worden waardoor alleen de kosten voor het hartonderzoek ( klinisch onderzoek, ECG en ECHO) aan u in rekening wordt gebracht.

Medewerking
Uiteraard zijn we dr. Vollmar daar heel, heel erkentelijk voor en vragen we u om, in het belang van onze Ieren en ons persoonlijke belang ( want wat zijn wij zonder onze Ieren?) om uw medewerking te verlenen aan het hartonderzoek.
Fokkers die conform het VFR fokken en op vrijwillige basis aan de drie sterrencriteria voldoen, reserveren voor een verkochte pup € 166,- voor een eerste hartonderzoek dat zo rond het tweede (2de ) levensjaar plaatsvindten voor een tweede hartonderzoek van betreffende hond op de leeftijd van 4 jaar. Daarna is het verstandig voor uw hond ( maar ook voor het ras) om hem/haar met het vierde (4de) levensjaar en daarna jaarlijks het hartonderzoek door dr. Vollmar (cardioloog) of een veterinair internist in combinatie met een veterinair radioloog, conform het ECVIM-protocol te laten ondergaan.

Hartelijk dank
Dankzij uw medewerking aan het hartonderzoek levert uw onderzochte Ierse Wolfshond een bijzonder waardevolle bijdrage aan een (mogelijke) oplossing van het hartprobleem in ons prachtige ras. Waarvoor onze hartelijke dank!

Het eerstvolgende hartonderzoek vindt plaats op: 6 en 7 april 2018, klik HIER om uw hond aan te melden.

Noot: Alleen wanneer het hartonderzoek bij uw Ierse Wolfshond wordt uitgevoerd door dr. Vollmar vinden de DNA- onderzoeken naar DCM en botkanker en medicatiestudie plaats. Overige hartonderzoeken in Nederland worden merendeels conform het z.g ‘Vollmar protocol’ uitgevoerd maar bovengenoemde DNA-onderzoeken en studie vinden niet plaats.