Skip to main content

Welkom bij de Nederlandse Ierse Wolfshond Club

De Nederlandse Ierse Wolfshond Club (NIWC) heeft als belangrijkste doelstelling de instandhouding en verbetering van het Ierse Wolfshondenras, de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken van dit ras in het bijzonder.

De Nederlandse Ierse Wolfshond Club (NIWC) 050 foto Yuana van IJzendoornkomt voort uit Stichting de Ierse Wolfshond (SIW) en neemt vanaf 1 januari 2012 de taken van de SIW over. De NIWC is opgericht doordat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 2009 niet langer de regel 1 vereniging per ras hanteert. Waardoor het voor de NIWC mogelijk is geworden om lid te worden van de vereniging de Raad van Beheer, hetgeen in 2012 is gerealiseerd. Hierdoor kan de NIWC zich als rasvereniging nationaal en internationaal nog sterker maken voor de mogelijke gezondheidsverbetering ons ras.

De NIWC heeft als doelstelling: de instandhouding en verbetering van de Ierse wolfshond. Reden hiervoor is dat de gezondheid van de Ierse wolfshond te weinig aandacht krijgt en wij daardoor het risico lopen dat binnen een aantal jaren ons ras niet meer bestaat. Wij zijn van mening dat wij alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat ons unieke ras verloren gaat.

Hoe willen wij dit aanpakken?

  • Door altijd het ras en de gezondheid van het ras op de eerste plaats te zetten.
  • Door, in samenwerking met wetenschappers, te inventariseren welke wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd moeten worden om de gezondheid van het ras te verbeteren.
  • Door fokkers en eigenaren te motiveren aan betreffende onderzoeken mee te werken.
  • Door het genetische pakket gevarieerd en de fokbasis zo breed mogelijk te houden.
  • Door het opstellen en naleven van het Vereniging Fokreglement (VFR)
  • Door ouderdieren en puppen levenslang te volgen teneinde de gezondheidskundige ontwikkelingen vast te kunnen leggen in een databank.
  • Door open en eerlijke informatie te verstrekken en optimale begeleiding aan potentiële pupkopers en Ierse wolfshondeigenaren te bieden.
  • Door Ierse wolfshondeigenaren te motiveren mee te werken aan wetenschappelijke onderzoeken die voor het ras belangrijk zijn.
  • Door fokkers te informeren en adviseren over al dan niet erfelijke afwijkingen.

Aan bovenstaande opsomming hangt een groot financieel kostenplaatje. Zonder uw steun, hulp en inzet als liefhebber van de Ierse wolfshond lukt het ons niet om dat kostenplaatje sluitend te krijgen. Daarom doen wij een vriendelijk beroep op u om lid te worden van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club en daardoor uw steun, vertrouwen te geven en uw inbreng en ideeën te delen. Immers alleen met elkaar kunnen we ons sterk maken voor ons prachtige ras.

Voor € 35,00 per jaar ontvangt u drie maal per jaar Shamrock het magazine van de Club (1 exemplaar per adres) waarin wij u op de hoogte houden van de vorderingen in onderzoek, uitslagen van gehouden onderzoeken, fokbeleid, activiteiten. Graag publiceren wij ook verhalen die door u geschreven zijn.

Mag de Gentle Giant onder de hondenrassen, onze Ierse wolfshond ook op uw steun rekenen? Mede namens de Ierse wolfshond alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groeten,
namens bestuur en medewerkers Nederlandse Ierse Wolfshond Club,

Trudy Zantingh