Skip to main content

Opvang en herplaatsing van een Ierse Wolfshond

Hoe gaat de opvang en herplaatsing in zijn werk?
Als de club door een eigenaar wordt benaderd om een Ier te herplaatsen, dan gaan we zo zorgvuldig mogelijk te werk. In eerste instantie verwijzen we de eigenaar door naar de fokker van de hond. Als de eigenaar dat niet wil of de fokker kan of wil de hond niet terugnemen, volgt er eerst een uitgebreid gesprek met de eigenaar. Daarna gaan we zo mogelijk ook nog bij eigenaar langs om een zo volledig mogelijke informatie aan de toekomstige nieuwe eigenaar te kunnen geven.

Informatie en hulp:

Voor meer informatie of hulp voor tijdelijke opvang of herplaatsing van uw Ier kunt u onderstaand uw gegevens invullen en uw vraag stellen.   https://www.irishwolfhoundclub.com/de-club/opvang-en-herplaatsing
Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt Nelleke Visée zo snel mogelijk contact met u op om e.e.a. met u te bespreken en uit te leggen.
 
Wat is van belang bij het herplaatsen van de hond?

Bij de herplaatsing van een hond wordt er alleen gekeken naar hetgeen de hond nodig heeft en welke opvangadres dat de hond bieden. In aanmerking komen voor een herplaatsingshond op grond van langere tijd op de opvanglijst staan is daarom niet van toepassing voor de selectieprocedure, het gaat alleen om de hond! U zult begrijpen dat onze voorkeur er naar uit gaat om de hond te herplaatsen bij NIWC leden die in ons opvangbestand staan, mits het passend is voor de hond.

Geschikt herplaatsingsadres gevonden

Wanneer we in ons opvangbestand een adres hebben gevonden waarvan we menen dat de hond daar zo volledig mogelijk tot z'n recht zal komen en alles goed is besproken met de nieuwe eigenaar haalt de NIWC de hond op bij de oude eigenaar.

Afstandsverklaring

Er wordt een afstandsverklaring ingevuld die door de voormalige eigenaar en de NIWC wordt ondertekend.

De herplaatsing

De NIWC brengt de hond naar de nieuwe eigenaar.

Herplaatsingsovereenkomst

De nieuwe eigenaar en NIWC ondertekenen een Herplaatsingsovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat:
- een door de NIWC herplaatste hond levenslang onder de (mede)verantwoording van de
  NIWC blijft;
- de nieuwe eigenaar is direct (mede)verantwoordelijk voor de hond;
- mocht de herplaatste hond om welke reden dan ook niet langer bij de nieuwe eigenaar
  blijven dan komt de hond altijd terug naar de NIWC.

Contact oude en nieuwe eigenaar
De NIWC brengt de oude en nieuwe eigenaar van de hond niet met elkaar in contact. Dit om te voorkomen, dat er problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de oude eigenaar spijt krijgt en z'n hond terug wil. Er kunnen dan zeer vervelende situaties ontstaan, die voor de mens en hond zeer onaangenaam kunnen zijn. Alle contacten tussen oude en nieuwe verlopen via de NIWC. De contacten zullen in het eerste jaar na de herplaatsing regelmatig door NIWC worden onderhouden. Daarna zullen de contacten halfjaarlijks en indien nodig plaatsvinden.

Aanmelden als opvang of herplaatsingsadres:

Het is de NIWC tot nu toe gelukt om voor alle honden een goed onderkomen te vinden bij leden van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club. En daar zijn we deze mensen natuurlijk zeer erkentelijk voor!
Mocht u nog meer informatie willen of wilt zich aanmelden als opvang of herplaatsingsadres vult u dan dit formulier in
https://www.irishwolfhoundclub.com/de-club/opvang-en-herplaatsing
Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt Nelleke Visée zo snel mogelijk contact met u op om e.e.a. met u te bespreken en uit te leggen.

Betaling

De nieuwe eigenaar betaalt aan de club een klein bedrag. Naarmate de leeftijd van de hond hoger is, is het bedrag lager. Van dit bedrag wordt onder meer het hartonderzoek van de te herplaatsen hond voldaan en indien noodzakelijk eventueel overig medisch onderzoek. Mocht het om een hond van zes jaar of ouder gaan, dan herplaatsen we de hond gratis. We vinden het dan geweldig dat hij op z'n 'oude dag' nog liefdevol en goed wordt verzorgd. Aan de eigenaar wordt in zo'n geval overgelaten om vrijwillig en naar eigen goeddunken een bedrag aan de club over te maken. Al deze geldelijke bijdragen komen ten goede aan de reservering opvang en herplaatsing.

Iedere gulle gift, groot of klein, ten behoeve van de opvang is van harte welkom op ons rekeningnummer. Vermeldt u dan wel even specifiek: tbv: opvang

IBAN: NL84 INGB 0006 0564 49
tnv.: Nederlandse Ierse Wolfshond Club
ovv.: opvang
BIC: INGBNL2A

 

 Vult u aub onderstaand uw gegevens en uw opmerking of vraag in.