Oogonderzoek

Sinds 2006 voert de NIWC een inventarisatie uit of er en naar de mate waarin oogafwijkingen voorkomen in het ras Ierse Wolfshond.

Gedurende de inventarisatie zijn er geen verplichte fokuitsluitende regels opgenomen in het Vereniging Fok Reglement (VFR). Het is aan de fokker om in overleg met de oogspecialist om een fokdier met een ernstige tot blindheid kunnen leidende oogafwijking al dan niet in te zetten in de fokkerij. De inventarisatie zal, afhankelijk van de diversiteit van de te onderzoeken honden, doorlopen tot eind 2015.

Inmiddels is de inventarisatie op 31 december 2015 afgerond. Wilt u uw Ierse Wolfshond op oogafwijkingen laten onderzoeken? Dat kan uiteraard de onderzoekskosten bedragen € 31,- per hond en u kunt uw Ier via hartonderzoek april 2018 aanmelden.

Alle onderzoekresultaten worden gepubliceerd in Shamrock, op de niwc-website.

Hartelijk dank voor uw medewerking, het ras zal er baat bij hebben!