20130203 - Eindhoven

datum : 01-02-2013
ingeschreven : 6 ( 3 reu / 3 teef)
keurmeester : Dhr. J. Muldoon (UK)
puppyklasse reu
1 Very Promising (1VB) Best Baby | Best Puppy
: Pitlochry's Ottelo
kampioensklas reu
1 Excellent (1U) Beste reu | CAC | CACIB |BOB : Ned. Ch. Pitlochry's Darrach
2 Excellent (2U) Res. CAC | Res. CACIB : Ch. Just in Time of First Avenue JWW'11; JW'11; Lux. Ch.'12; W'12
tussenklas teef
1 Excellent (1U) : Korinth of First Avenue
openklasse teef
1 Excellent (1U) | Res. CAC | Res. CACIB
: Kassy of Caer Myrrdin
kampioensklasse teef
1 Excellent (1U) Beste teef | CAC | CACIB : Ned. Ch. Ballinskellig My Fair Lady