Skip to main content

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap

Iedereen die de Ierse Wolfshond en met name de mogelijke verbetering van de gezondheid van het ras een warm hart toedraagt en daar graag een bijdrage aan wil leveren, in welke vorm dan ook, is van harte welkom als lid van de NIWC. Wilt u zich aanmelden als lid van de NIWC? Vult u dan het onderstaande aanmeldingsformulier in en klik op verstuur.

Wilt u zo vriendelijk zijn om na ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie van uw aanmelding als nieuw lid van de NIWC met de opgave van uw lidnummer, de contributie 2024 te voldoen.
Conform het besluit op de Algemene Ledenvergadering 2019 bedraagt de contributie met ingang van 2020 per kalenderjaar € 35,00 waarvan € 7,50 direct ten goede komt aan de reservering gezondheid.

De contributie bedraagt: € 35,00 per kalenderjaar en kunt u voldoen op:
IBAN nummer: NL84 INGB 000 605 6449 
BIC code: INGBNL2A
tnv.: Nederlandse Ierse Wolfshond Club

Na ontvangst van de contributie ontvangt u (via de reguliere post) binnen enkele dagen schriftelijk de bevestiging van uw lidmaatschap en overige informatie.