Skip to main content

Nieuwsartikelen

Raad van Beheer zet met foknormen stap in zorgvuldige fokkerij!

De Raad van Beheer is een vereniging met als aangesloten leden onder andere ruim 200 rasverenigingen. Dat betekent dat belangrijke besluiten genomen worden op een algemene vergadering waar onze leden hun stem uitbrengen. Op de Algemene Vergadering (AV) van de Raad van Beheer op 2 december jl. was één van de belangrijkste agendapunten het invoeren van foknormen voor een nog zorgvuldigere fokkerij. Met veel enthousiasme kunnen we mededelen dat de foknormen met een overgrote meerderheid zijn aangenomen door onze leden/fokkers.

De Raad van Beheer gaat nu met de rasverenigingen in overleg welke foknormen moeten gelden voor hun ras. De foknormen zijn bijvoorbeeld verplichte screeningsresultaten, zoals oogonderzoeken of heupdysplasie, of een minimale fokleeftijd. Als de normen eenmaal zijn vastgesteld worden deze op de website van de Raad van Beheer gepubliceerd. Vijf tot acht maanden later zullen ze ook echt gecontroleerd gaan worden en op de stamboom worden vermeld. Dit betekent concreet dat midden 2024 de eerste stambomen met vermelding uitgegeven gaan worden. Hiermee geven we inzicht in de maatregelen die de fokker genomen heeft om gezonde en sociale pups te fokken. Het is overigens géén gezondheidsgarantie, die kan bij fokken nooit gegeven worden. 

Rashondenfokkers die zich houden aan de foknormen voor hun ras onderscheiden zich van fokkers die zich niet conformeren aan deze zorgvuldige fokkerij. Door de vermelding op de stamboom, ziet de consument in één oogopslag of pups gefokt zijn volgens de fokvoorwaarden voor dit ras.

Een kritische koper verdiept zich al ruim voordat hij een pup koopt in tal van zaken die met de aanschaf te maken hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat de koper al vóór de aanschaf ziet of de pups uit de oudercombinatie aan de foknormen voldoen. Wij vinden het ook belangrijk dat een fokker de combinatie kan controleren vóórdat de dekking feitelijk plaatsvindt. Daarom hebben we een softwaremodule ontwikkeld waarmee je - geautomatiseerd - de combinatie van reu en teef kunt controleren en direct uitsluitsel hebt of de (pup uit de) combinatie voldoet aan de foknormen voor het betreffende ras. 
 
Wij hopen dat deze aanpak gevolg zal krijgen binnen de totale hondenfokkerij in Nederland, zodat een duurzaam fokbeleid een algemeen goed wordt voor alle hondenfokkers, ongeacht of ze rashonden of look-alikes fokken.

De fokkers van stamboomhonden ontvangen woensdag nog een uitgebreide mail over de foknormen.

Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns | Directeur

Raad van Beheer – houden van honden